Viktiga datum under juni månad 2021

14/06/2021 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2019 – 31 januari 2020
 • 1 mars 2019 – 29 februari 2020
 • 1 april 2019 – 31 mars 2020
 • 1 maj 2019 – 30 april 2020

Räntan börjar räknas fr o m den 15 juni.

 

14/06/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/06/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/06/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för maj.

 

15/06/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj.

 

21/06/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten.

 

25/06/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (månadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

28/06/2021 |Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2021

 

28/06/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2021

 

30/06/2021 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020.

 

30/06/2021 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020.