Internationella samarbetspartners

Många av våra kunder är i behov av internationella kontakter. Frejs kan erbjuda dig som kund en hög servicenivå världen över inom revision, skatt, redovisning och konsultationer.

AGN International

Frejs är medlemmar i AGN International. Syftet med AGN är att ge våra kunder en personligt engagerad och mer mångsidig service, genom att knyta kontakter mellan revisorer och ekonomiska rådgivare över nationsgränserna. Det betyder att du som kund hos oss inte behöver vända dig till en stor och opersonlig revisionsbyrå när du expanderar internationellt. Samtliga byråer inom AGN är fristående självständiga medlemmar , d v s det finns inga ägarintressen dem emellan. Genom AGN kan vi erbjuda våra kunder hög servicenivå världen över inom revision, skatt, redovisning m m.

AGN består av cirka 200 medlemsföretag som är verksamma på närmare 500 kontor runt om i världen, vilket ger våra kunder tillgång till personligt engagerade revisorer och sakkunniga i nästan 100 länder. AGN International är rankad som den femte största associationen i världen enligt International Accounting Bulletin.

Ett aktivt medlemskap

Frejs är sedan länge aktiva inom AGN. Magnus Lovén ingår i den europeiska skattegruppen, Taxation Task Force, som bland annat tar fram en årlig översikt med jämförande skatteinformation avseende länder inom Europa.

För dig som kund hos oss innebär vårt aktiva medlemskap i AGN att vi snabbt kan ordna kunniga och lokala kontakter när du har internationella behov. Det kan gälla allt från att starta ett bolag till att få reda på arbetsgivaravgifterna och andra pålagor i en annan del av världen.

Länkar

AGN International.

Magnus Lovén
Magnus Lovén

Aukt skatterådgivare/Partner


mln@frejs.se
Tel: 031 778 33 44
Mobil: 073 770 88 26

Ulf Johansson
Ulf Johansson

Aukt Revisor/Partner


ujn@frejs.se
Tel: 031 778 33 04
Mobil: 070 778 33 04