Viktiga datum under juli och augusti 2018

2018-07-02 | Fastighetstaxering

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2018 års fastighetstaxering av alla småhus
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering 2018 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade

Den som har en digital brevlåda får beslutet omkring den 15 juni

 

2018-07-02 | Årsstämma i aktiebolag 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017.

 

2018-07-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017.

 

2018-07-02 | Inkomstdeklaration

Sista dag för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2016 – 30 september 2017
 • 1 november 2016 – 31 oktober 2017
 • 1 december 2016 – 30 november 2017
 • 1 januari 2016 – 31 december 2017

 

2018-07-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

 

2018-07-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-07-13 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni

 

2018-07-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

2018-07-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april-juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2018-07-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april-juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2018-07-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl  för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2018-07-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2018-07-31 | Årsstämma i aktiebolag

Årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2018.

 

2018-07-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017.

 

2018-08-13 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juni 2016 – 30 juni 2017

 

Räntan börjar räknas fr o m den 14 augusti

 

2018-08-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-08-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli

 

2018-08-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

2018-08-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april-juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-08-17 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april-juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2017
  • 31 oktober 2017
  • 30 november 2017
  • 31 december 2017

 

2018-08-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

2018-08-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten.

 

2018-08-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

 

2018-08-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

 

2018-08-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2018.

 

2018-08-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2018.