Viktiga datum under mars månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under mars månad 2023.

 

06/03/2023 | Fastighetsdeklaration

Sista dagen fastighetsdeklarationen för 2023 års särskilda fastighetstaxering ska finnas hos Skatteverket. Det är bara den som fått ett digitalt meddelande eller en pappersdeklaration från myndigheten som ska deklarera sin fastighet vid den särskilda fastighetstaxeringen.

 

13/03/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2022
  • 31 augusti 2022

 

13/03/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2022
  • 31 augusti 2022

 

13/03/2023 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2022.

 

14/03/2023 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

15/03/2023 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

20/03/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

27/03/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2023

 

27/03/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2023

 

27/03/2023 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

31/03/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2022.

 

31/03/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2022.