LÄR KÄNNA EN FREJSARE: Magnus Lovén – skattegeni som gillar rejäla utmaningar

 

VEM ÄR DU?

Jag är skåning från början men hamnade i Göteborg efter att jag avslutade mina studier i Lund. Idag bor jag i Pixbo med min fru och två döttrar. På fritiden gillar jag att vara aktiv och är gärna utomhus. Längdskidåkning är en favorit även om snötillgången tyvärr ofta är något begränsad. Finns inget annat att göra kan man alltid dra igång ett renoveringsprojekt hemma.

 

HUR HAMNADE DU PÅ FREJS?

Efter att ha sett en jobbannons och tittat närmare på Frejs hemsida visade det sig att en gammal kurskompis redan jobbade här. Jag blev varmt rekommenderad Frejs som arbetsplats och beslutade mig för att söka tjänsten. Detta var för snart 16 år sedan så man får nog säga att arbetsplatsen levde upp till förväntningarna.

 

VILKEN ROLL HAR DU PÅ FREJS?

Som skatterådgivare får man ofta agera rådgivare och bollplank. Både internt som externt. Man kan säga att jag är med lite överallt.

 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT JOBBA PÅ FREJS?

Det finns mycket bra. Men om man ska nämna en sak som jag uppskattat genom åren är det att Frejs är en lagom stor byrå vilket skapat möjligheter att få vara med på väldigt många olika uppdrag redan från början. Men blir inte begränsad till ett visst fack eller en viss typ av ärenden vilket har passat mig väldigt bra.

 

VAD ÄR DET SOM GÖR ATT DET SÅ ROLIGT ATT JOBBA SOM AUKTORISERAD SKATTERÅDGIVARE?

Jag gillar att ingen dag är den andra lik. Det finns en stor variation i såväl frågeställningar som kunder. Och reglerna på skatteområdet har ju även de en tendens att ändra på sig över tid.

 

VAD KAN DU SOM SKATTERÅDGIVARE LEVERERA TILL KUND?

Generellt sett kan man säga att många kunder tycker att skatteområdet är ett väldigt komplicerat område som de är väldigt tacksamma för att få rådgivning och guidning inom. Bara att veta att man gör rätt är något som värdesätts av många.

Har man sedan förmånen att få ge råd som inte bara säkerställer att kunden gör rätt utan att de även kan välja ett alternativ som ger det bästa utfallet så brukar detta vara extra uppskattat.

För att öka möjligheten att påverka utfallet på ett positivt sätt är det viktigt att man som rådgivare blir inkopplad så tidigt som möjligt i processen.

 

VAD TROR DU SKILJER SKATTERÅDGIVNINGEN PÅ FREJS FRÅN ANDRA BYRÅERS?

Som skatterådgivare på Frejs får man en bredd i sin kunskap som gör att man kan se hela bilden. Detta är enligt mig väldigt värdefullt vid rådgivning. Vi har även som ambition att inte krångla till saker och ting i onödan.

 

VAD ÄR DITT BÄSTA TIPS FÖR ATT SKAPA EN BRA KUNDRELATION?

Förutom att självklart ha en god kunskap inom det område man ger råd inom så är det viktigt att vara lyhörd. Att ha en förmåga att inte enbart svara på de frågor som kunden ställer utan att även själv ställa de frågor som kunden borde ha ställt och svara på dem ger en god grund för en långvarig kundrelation.

Viktiga datum under oktober månad 2020

12/10/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
  • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober

 

12/10/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av skatter och särskild A-skatt för september
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
  • Inbetalning av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/10/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

  • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
  • Deklaration av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/10/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september

 

15/10/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

20/10/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

26/10/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26/10/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
  • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020