Viktiga datum under augusti månad 2020

03/08/2020 – Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2018 – 30 september 2019
1 november 2018 – 31 oktober 2019
1 december 2018 – 30 november 2019
1 januari 2019 – 31 december 2019

12/08/2020 – Inbetalning av debiterad preliminärskatt

Inbetalning av debiterad F-skatt respektive särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

12/08/2020  –  Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

1 juni 2019 – 31 maj 2020
1 juli 2019 – 30 juni 2020

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti.

14/08/2020 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli

17/08/2020 – Inbetalning av debiterad preliminärskatt

Inbetalning av debiterad F-skatt respektive särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

17/08/2020 – Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

17/08/2020 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli.
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  30 september 2019
  31 oktober 2019
  30 november 2019
  31 december 2019

17/08/2020 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms  för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  30 september 2019
  31 oktober 2019
  30 november 2019
  31 december 2019

20/08/2020 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

25/08/2020 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

26/08/2020 – Inbetalning av skatter och avgifter

Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

26/08/2020 – Deklaration av skatter och avgifter

Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2020.

31/08/2020 – Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2020.

31/08/2020 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2020.