Viktiga datum under mars månad 2021

01/03/2021

Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
 • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

 

01/03/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020.

 

01/03/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2020.

 

12/03/2021

Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/03/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/03/2021

Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2020.

 

12/03/2021

Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

15/03/2021

Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

22/03/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/03/2021

Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26/03/2021

 • Inbetalning av skatter och avgifter
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021

 

26/03/2021

Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021

 

31/03/2021

Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2020.

 

31/03/2021

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2020.