Viktiga datum under november 2017

2017-11-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

 

2017-11-01 | Fastighetsdeklaration

Sista dag för fastighetsdeklaration avseende den förenklade fastighetstaxeringen 2018 av småhus

 

2017-11-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

1 juni 2016 – 31 maj 2017

1 juli 2016 – 30 juni 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

 

2017-11-13 | Underskott av slutlig skatt

 Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti

 

2017-11-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober
 • Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den :
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-11-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver någon EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2017
  • 28 februari 2017
  • 31 mars 2017
  • 30 april 2017
 • Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2017-11-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober

 

2017-11-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för oktober

 

2017-11-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten

 

2017-11-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten

2017-11-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2017
 • Inbetalning av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-11-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2017
 • Deklaration av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-11-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017

 

2017-11-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2017