Viktiga datum under februari 2017

2017-02-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-02-13 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 14 februari

 

2017-02-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2016 (enmånadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2016 (oktober – december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2016 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-02-14 | Intrastatredovisning

 • Intrastatredovisning för januari

 

2017-02-15 | Pensionspremier m m

 • Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari

 

2017-02-22 | Periodisk sammanställning

 • Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2017-02-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-02-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-02-27 | Periodisk sammanställning

 • Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

2017-02-28 | Årsredovisning och revisionsberättelse

 • Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016

 

2017-02-28 | Årsstämma i aktiebolag

 • Sista dag för för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016