Inga lägre avgifter i nystartzoner

Syftet med förslaget om nystartszoner var att skapa jobb och öka sysselsättningen i områden där utanförskap är utbrett, stimulera nyföretagande och ge företag bättre möjligheter att växa i dessa områden. Företag som bedriver verksamhet i sådana zoner skulle kunna få avdrag från socialavgifterna i upp till sju år. Avdraget från socialavgifterna skulle motsvara en sänkning ned till 10,21 %. Maximalt skulle företagen kunna få avdrag med ca 72 000 kr per anställd och år. Reglerna var tänkta att träda i kraft den 1 juni 2014. Nu har EU-kommissionen meddelat att man inte kommer att godkänna regeringens förslag om lägre socialavgifter i dessa nystartszoner – med hänvisning till EU:s regler om statsstöd – utan vissa förändringar. Dessa skulle innebär att systemet skulle bli betydligt mer administrativt betungande för företagen samtidigt som färre företag skulle kunna uppfylla kraven för att få stöd. Regeringen har därför nu meddelat att förslaget om s k nystartszoner inte kommer att läggas fram till riksdagen.

Vi på Frejs önskar alla våra kunder och samarbetspartner en Glad Påsk!

iStock_000023377387XSmall

Under påskhelgen är receptionen bemannad:

17 april      8-13
18 april      Receptionen obemannad
21 april      Receptionen obemannad
Hoppas att ni får en skön helg i det härliga vårvädret, och välkommen åter den 22 april!

Vi erbjuder nu våra kunder fakturaskanningstjänst!

Läs mer om vår nya tjänst här!