Viktiga datum juni 2015

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under juni 2015.

8 juni

Företag
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 24 till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och har anmält mottagarkonto. Senast den 12 juni ska pengarna finnas på kontot.

8 juni

Privat
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut under vecka 24. Senast den 12 juni ska pengarna finnas på ditt mottagarkonto. Du som är privatperson (löntagare, pensionär, student etc.) kan få tillbaka pengar på skatten redan före midsommar. Då måste dock följande grundkrav vara uppfyllda:

o Du ska ha deklarerat via sms, telefon, app eller i e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 senast den 4 maj 2015.

o Du ska ha anmält ditt bankkonto för skatteåterbetalning senast den 4 maj 2015.

o Du ska få pengar tillbaka enligt ditt slutskattebesked som skickas ut i juni.

12 juni

Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

o 1 februari 2014–31 januari 2015

o 1 mars 2014–28 februari 2015

o 1 april 2014–31 mars 2015

o 1 maj 2014–30 april 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 juni.

 

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

o momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)

o arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

o en momsdeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)

o en arbetsgivardeklaration för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.

 

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto.

 

15 juni

Företag

Skattepengar
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014 och inte anmält konto.

Slutskattebesked

Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 15–18 juni till dig som har bokslutsdatum den 31/5 eller 30/6 år 2014.

15 juni

Privat
Skatteverket skickar ut slutskattebesked den 15–18 juni.

22 juni

Företag
En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 juni

Företag
En periodisk sammanställning för maj 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 juni

Företag
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

o momsen för maj 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

o moms- och arbetsgivardeklarationer för maj 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel

Om ditt företag

o har en årsomsättning på högst 1 miljon

o redovisar momsen en gång per år

o bedriver EU-handel

ska

o momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

o en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 april 2015.

30 juni

Företag
Till dig som är fastighetsägare skickar Skatteverket ut beslut om

o allmän fastighetstaxering 2015 av småhus

o särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

Om du är ansluten till Mina meddelanden får du beslutet i din digitala brevlåda.

30 juni

Privat
Beslut om fastighetstaxering skickas ut till dig som är fastighetsägare. Det handlar om

o allmän fastighetstaxering 2015 av småhus

o särskild fastighetstaxering 2015 av lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täkt, elproduktionsenhet eller specialenhet.

Om du är ansluten till Mina meddelanden får du beslutet i din digitala brevlåda.