Viktiga datum under april månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under april månad 2023.

 

03/04/2023 | Inkomstdeklaration 

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration (oavsett inlämningssätt) för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2021 – 31 juli 2022
 • 1 september 2021 – 31 augusti 2022

 

12/04/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2022
  • 31 augusti 2022

 

12/04/2023 | Deklaration av skatter och avgifter 

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2022
  • 31 augusti 2022

 

17/04/2023 | Pensionspremier m m 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

18/04/2023 | Intrastatredovisning 

Intrastatredovisning för mars.

 

20/04/2023 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder pappersblanketten.

 

25/04/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder e-tjänsten.

 

26/04/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2023

 

26/04/2023 | Deklaration av skatter och avgifter 

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2023