Vision och Affärsidé Frejs Revisorer

Vår vision

VisionVår vision är att Frejs ska vara den mest kompetenta och efterfrågade revisions- och konsultbyrån för de ägarstyrda företagen och medarbetarna.

 Vår värdegrund

  • Vi står för kontinuitet och långsiktighet
  • Vi är kompetenta och engagerade, vågar vara oss själva 
    och står för det vi tror på
  • Vi sätter kunden i fokus och ser framåt tillsammans
  • Vi agerar med integritet i allt vi gör
  • Vi lever som vi lär

Vår affärsidé

Genom kompetens och kontinuitet skapar vi trygghet för kunder och medarbetare.