Allhelgonahelgen 2018

På fredag den 2 november är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag den 5 november.

Viktiga datum under november 2018

2018-11-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017– 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

 

2018-11-01 | Fastighetsdeklaration

Sista dag för fastighetsdeklaration avseende 2019 års fastighetstaxering av alla hyreshus, industrier, ägarlägenheter, täkter, elproduktions- och specialenheter.

 

2018-11-05 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

Räntan börjar att räknas fr o m den 6 november.

 

2018-11-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti.

 

2018-11-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober
 • Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-11-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli – september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-11-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för oktober.

 

2018-11-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

2018-11-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

2018-11-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

2018-11-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.

 

2018-11-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2018.

 

2018-11-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2018.

 

2018-11-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2018.