Viktiga datum under juli/augusti månad 2021

01/07/2021 – Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2020 – 31 december 2020

 

12/07/2021 – Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars respektive 30 april 2020 och som fick sitt slutskattebesked i april.

 

12/07/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

12/07/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

14/07/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni.

 

15/07/2021 – Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

20/07/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/07/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/07/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2021

 

26/07/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2021

 

02/08/2021 – Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2020 – 31 december 2020

 

02/08/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021.

 

02/08/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020.

 

12/08/2021 – Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 

 • 1 juni 2020 – 31 maj 2021
 • 1 juli 2020 – 30 juni 2021

 

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti.

 

13/08/2021 – Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli.

 

16/08/2021 – Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

 

17/08/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

17/08/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2020
  • 31 oktober 2020
  • 30 november 2020
  • 31 december 2020

 

20/08/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

25/08/2021 – Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

 

26/08/2021 – Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2021

 

26/08/2021 – Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2021

 

31/08/2021 – Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2021.

 

31/08/2021 – Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2021.