Viktiga datum under april månad 2021

01/04/2021 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2019 – 31 juli 2020
 • 1 september 2019 – 31 augusti 2020

 

12/04/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för mars
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för mars
 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

12/04/2021 |Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2020
  • 31 augusti 2020

 

15/04/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för mars respektive ITPK-avgifter för mars.

 

16/04/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för mars.

 

20/04/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning) och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder pappersblanketten

 

26/04/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för mars (månadsredovisning)  och det första kvartalet (januari–mars) för den som använder e-tjänsten.

 

30/04/2021 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020.

 

30/04/2021 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2020.