Viktiga datum under januari 2018

2018-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.

 

2018-01-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.

 

2018-01-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2016 – 31 juli 2017
 • 1 september 2016 – 31 augusti 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari

 

2018-01-12 | Deklaration av skatter och avgifter

Arbetsgivardeklaration för skatter och avgifter för december 2017 samt deklaration för moms för november 2017. Gäller endast för kommuner och landsting.

 

2018-01-15 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juli 2016 – 31 juni 2017

 

2018-01-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2017

 

2018-01-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2017 respektive ITPK-avgifter för december 2017.

 

2018-01-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2017
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017
 • Inbetalning av moms för november 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för november 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för december 2017 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2018-01-17 | Deklaration av skatter och avgifter  

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för november 2017 för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för december 2017 för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

2018-01-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2017 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december) för den som använder pappersblanketten

 

2018-01-22 | MOSS-redovisning

 • Inbetalning av moms på elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder under det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december)
 • MOSS-deklaration för det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december)

 

2018-01-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2017 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2017 (oktober-december) för den som använder e-tjänsten

 

2018-01-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017
 • Inbetalning av punktskatter för december 2017 för företag som en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-01-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2017 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017
 • Deklaration av punktskatter för december 2017 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2018-01-31 | Kontrolluppgifter

Sista dagen att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2017

 

2018-01-31 | Utbetalning för ROT- och RUT-tjänster

Sista dagen för hantverkare m fl att ansöka hos Skatteverket om utbetalning av halva arbetskostnaden inkl moms för husarbeten som utförts och betalats under 2017

 

2018-01-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2017

 

2018-01-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017

God Jul & Gott Nytt År!

Under helgerna är vår reception bemannad enligt följande:

22 dec: 8-12

25-26 dec: Receptionen obemannad

27, 28 dec: Receptionen bemannad som vanligt

29 dec: 8-12

5 jan: 8-12

Vi öppnar åter som vanligt den 8 januari.