Frejs önskar Glad Sommar!

Läs hela sommarhälsningen från Frejs här!

Viktiga datum under juli och augusti 2017

Inkomstdeklaration | 2017-07-03 

Sista dagen för inkomstdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

 

Underskott av slutlig skatt | 2017-07-12 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-07-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni.
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget .

 

Intrastatredovisning | 2017-07-14 

Intrastatredovisning för juni

 

Pensionspremier m m | 2017-07-17 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

Periodisk sammanställning | 2017-07-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april – juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-07-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april – juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-07-26 

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-07-26 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-07-31 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2017.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-07-31

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016 .

 

Inkomstdeklaration | 2017-08-01 

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

 

Fyllnadsinbetalning | 2017-08-14 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juli 2016 – 30 juni 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 15 augusti

 

Inbetalning av skatter och avgifter |2017-08-14 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Intrastatredovisning | 2017-08-14 

Intrastatredovisning för juli

 

Pensionspremier m m | 2017-08-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK‑avgifter för juli.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-08-17 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för april – juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskaps som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl  som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-08-17 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för april – juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-21 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-28 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-08-28 

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-08-28 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-08-31 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2017.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-08-31 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2017.

Glad Midsommar!

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetsbyråer en glad midsommar!
Om du behöver besöka oss, är receptionen bemannad enligt nedan under helgen:
iStock_000013472588Small

Torsdag 22 juni                                                            8-13

Fredag 23 juni, Midsommarafton                        Obemannad

Vi har åter öppet som  vanligt på måndag den 26 juni!