Annonsen ute!

Annons_160620_EfrRevSMR_80x133_sta

Glad midsommar!

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetsbyråer en glad midsommar och meddelar att receptionen är bemannad enligt nedan under helgen:
iStock_000013472588Small

 

Torsdag 23 juni                                                            8-13

Fredag 24 juni, Midsommarafton                        Obemannad

 

Vi har åter öppet som  vanligt på måndag den 27 juni!

 

Viktiga datum under juli – augusti 2016

Juli

1 juli 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt sitt slutskattebesked i april

 

14 juli 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni (endast elektroniskt)

 

15 juli 2016 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni

 

20 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

25 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 juli | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Augusti

1 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades
den 31 december 2015

 

1 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31
januari 2016

 

1 augusti 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 augusti 2016 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015–31 maj 2016
 • 1 juli 2015–30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti

 

12 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

12 augusti 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli (endast elektroniskt)

 

15 augusti 2016 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

17 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

17 augusti 2016| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

22 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten

 

25 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten

 

26 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

31 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2016.

 

31 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.

Förslag från Ekobrottsmyndigheten som rör aktiebolag utan revisor

”Gör redovisningskonsulten obligatorisk”

Aktiebolag utan revisor ska tvingas ha en auktoriserad redovisningskonsult. Det föreslår Ekobrottsmyndigheten som ett sätt att motverka att aktiebolag används som brottsverktyg.

Ekobrottsmyndigheten har i en färsk rapport granskat effekterna av att revisionsplikten slopades för cirka sex år sedan. Studien visar att aktiebolag utan revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. Men efter att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades väljer 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag bort revisor. Enligt Ekobrottsmyndigheten ökar detta risken att aktiebolagen används som brottsverktyg eftersom ”det saknas insyn” vad gäller såväl verksamhet som vilka som sitter i styrelsen.

Enligt rapportförfattarna finns ingen väg tillbaka till återinförd revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Tvärtom konstaterar de att diskussionen nu snarare gäller om ännu fler aktiebolag ska få välja själva. I stället kastar Ekobrottsmyndigheten in ett nytt förslag: De aktiebolag som inte har revisor måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, kallar förslaget ”revision light”.
Srf: s förbundsdirektör Roland Sigbladh är inte oväntat positiv.”Det ska vara basala kontroller, exempelvis vem som är ägare, vem som företräder bolaget, att debet och kredit i årsredovisningen går ihop, all man har ett bankkontoutdrag som stämmer överens med årsredovisningen”, säger Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, till Ekonomiekot.

”Förslaget som Ekobrottsmyndigheten presenterar ligger i linje med Srf konsulternas uppfattning. De krav som Srf konsulterna som branschorganisation ställer på auktorisationen av redovisningskonsulter när det gäller kvalitetskontroll, vidare-utbildningskrav samt att arbeta enligt branschstandarden Reko, säkerställer att redovisningen blir rätt från början och följer lagar och regler. Ett sådant krav har man haft på företagen i Norge sedan många år”, skriver han till Revisionsvärlden.

I rapporten nämns Srf och FAR som en sorts garanter för kontrollverksamheten eftersom branschorganisationerna anses ha ”en väl fungerande tillsyn över anslutna medlemmar”. Ekobrottsmyndigheten funderar vidare: ”Redovisningskonsulten skulle då kunna anlitas för att upprätta bokföring för bolaget (frivilligt) samt upprätta ett bokslutsintyg (obligatoriskt). Bokslutsintyget skulle kunna vara uppdelat i två nivåer; Nivå 1 är liktydigt med de bokslutsintyg som redovisningskonsulten upprättar idag enligt REKO. Alternativt anlitar aktiebolaget redovisningskonsulten endast för en översiktlig granskning (Nivå 2) där bokslutet har granskats översiktligt.”

Rapporten presenterades på måndagen och har överlämnats till Riksrevisionen. Läs hela rapporten här.

Källa: Revisionsvärlden

Vi söker affärsdriven revisor till Smålandsstenar!

Läs mer om tjänsten på vår Karriärsida.

Frejs tar ytterligare ett steg mot de noterade bolagen!

Idag omnämns Frejs Revisorer i nättidningen Revisionsvärlden i samband med att Frejs Revisorer blivit valda revisorer i Göteborgsbaserade medtech-företaget Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ) och därmed ersätter Grant Thornton. Läs artikeln här.

Frejs är numera valda revisorer även i Safe at Sea AB (publ). ( Läs kommunikén från Årsstämman här ) och sedan tidigare Heliospectra AB (publ).

I artikeln i Revisionsvärlden nämns det att Medfield Diagnostics valde oss framför Grant Thornton dels på grund av vår storlek. Det är ett viktigt framsteg för oss, då vårt mål är att vara ett tydligt alternativ till de riktigt stora byråerna.

Vi märker tydligt denna ökade efterfrågan för våra tjänster och nu även bland de noterade bolagen. I vår bransch är vi små bland de stora och stora bland de små, och även om vi i framtiden kommer att växa, kommer vi aldrig att tumma på den personliga kontakten och engagemanget. Det är detta som gör oss unika!

Vår storlek tillsammans med våra väl utvecklade företagstjänster ger oss i mångt och mycket samma fördelar som de större byråerna men utan att förlora vår personliga framtoning och kontakt med kunderna. Detta är vi mycket stolta över!

Vi vill tacka alla våra kunder för förtroendet!

Fortsatt uppåt för nyföretagandet i maj 2016

I maj ökade nyföretagandet i landet med 18,2 procent. Totalt nyregistrerades 940 fler företag i maj i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 23,4 procent.

Företagsform

Maj 2016 Förändring, antal Förändring, procent
Aktiebolag 4 185 793 23,4
Enskild näringsidkare 1 464 74 5,3
Handelsbolag 354 30 9,3
Kommanditbolag 92 43 87,8
Totalt 6 095 940

18,2

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i maj 2016 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I maj registrerades 6 095 nya företag i hela landet jämfört med 5 155 under samma månad i fjol. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare, som enbart är registrerade hos Skatteverket, finns inte med i Bolagsverkets statistik.

Samtliga företagsformer ökade i maj och som tidigare är aktiebolagsformen mest populär. Hittills under 2016 har registreringen av nya företag ökat med hela 12,5 procent. I Västra Götalands län har det registrerats 914 företag under maj månad, en ökning med 114 st jämfört med förra året, vilket är en höjning med 14%.

– Den kraftiga ökningen vi såg i april fortsätter nu i maj och hela 2016 har hittills varit ett starkt år, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket. Om trenden fortsätter kommer kanske förra årets ökning på 3,6 procent att överträffas när vi summerar 2016.

Källa: Bolagsverket.se

Regeringen föreslår höjd marginalskatt för 2017

Begränsad uppräkning av den övre skiktgränsen för inkomståret 2017

För 2016 uppgår den nedre skiktgränsen till 430.200 kronor och den övre till 625.800 kronor. För att fastställa nästa års gränser utgår man normalt från dessa belopp multiplicerat med förändringen i konsumentprisindex plus två procentenheter.

Nu föreslår regeringen i en promemoria att den övre skiktgränsen för beskattningsåret 2017 bara ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den övre skiktgränsen kommer då att uppgå till 637.900 kronor enligt preliminära beräkningar. Om uppräkning gjorts med två procentenheter hade gränsen uppgått till 644.000 kronor.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2017 och innebär en skattehöjning på 305 kronor per år för de personer som har en beskattningsbar inkomst på 644.000 kronor eller mer. För personer som har årsinkomster mellan 637.900 kronor och 644.000 kronor kommer det att bli en marginalskattehöjning på 5 procentenheter. Regeringen beräknar att cirka 400.000 personer kommer att få en skattehöjning på grund av denna lagändring.