Annonsen ute!

Annons_160620_EfrRevSMR_80x133_sta

Glad midsommar!

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetsbyråer en glad midsommar och meddelar att receptionen är bemannad enligt nedan under helgen:
iStock_000013472588Small

 

Torsdag 23 juni                                                            8-13

Fredag 24 juni, Midsommarafton                        Obemannad

 

Vi har åter öppet som  vanligt på måndag den 27 juni!

 

Viktiga datum under juli – augusti 2016

Juli

1 juli 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt sitt slutskattebesked i april

 

14 juli 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni (endast elektroniskt)

 

15 juli 2016 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni

 

20 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

25 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 juli | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Augusti

1 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades
den 31 december 2015

 

1 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31
januari 2016

 

1 augusti 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 augusti 2016 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015–31 maj 2016
 • 1 juli 2015–30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti

 

12 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

12 augusti 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli (endast elektroniskt)

 

15 augusti 2016 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

17 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

17 augusti 2016| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

22 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten

 

25 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten

 

26 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

31 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2016.

 

31 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.

Förslag från Ekobrottsmyndigheten som rör aktiebolag utan revisor

”Gör redovisningskonsulten obligatorisk”

Aktiebolag utan revisor ska tvingas ha en auktoriserad redovisningskonsult. Det föreslår Ekobrottsmyndigheten som ett sätt att motverka att aktiebolag används som brottsverktyg.

Ekobrottsmyndigheten har i en färsk rapport granskat effekterna av att revisionsplikten slopades för cirka sex år sedan. Studien visar att aktiebolag utan revisor är överrepresenterade när det gäller planerad ekonomisk brottslighet. Men efter att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffades väljer 80-85 procent av alla nyregistrerade aktiebolag bort revisor. Enligt Ekobrottsmyndigheten ökar detta risken att aktiebolagen används som brottsverktyg eftersom ”det saknas insyn” vad gäller såväl verksamhet som vilka som sitter i styrelsen.

Enligt rapportförfattarna finns ingen väg tillbaka till återinförd revisionsplikt för samtliga aktiebolag. Tvärtom konstaterar de att diskussionen nu snarare gäller om ännu fler aktiebolag ska få välja själva. I stället kastar Ekobrottsmyndigheten in ett nytt förslag: De aktiebolag som inte har revisor måste anlita en auktoriserad redovisningskonsult.

Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, kallar förslaget ”revision light”.
Srf: s förbundsdirektör Roland Sigbladh är inte oväntat positiv.”Det ska vara basala kontroller, exempelvis vem som är ägare, vem som företräder bolaget, att debet och kredit i årsredovisningen går ihop, all man har ett bankkontoutdrag som stämmer överens med årsredovisningen”, säger Henrik Lundin, ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten, till Ekonomiekot.

”Förslaget som Ekobrottsmyndigheten presenterar ligger i linje med Srf konsulternas uppfattning. De krav som Srf konsulterna som branschorganisation ställer på auktorisationen av redovisningskonsulter när det gäller kvalitetskontroll, vidare-utbildningskrav samt att arbeta enligt branschstandarden Reko, säkerställer att redovisningen blir rätt från början och följer lagar och regler. Ett sådant krav har man haft på företagen i Norge sedan många år”, skriver han till Revisionsvärlden.

I rapporten nämns Srf och FAR som en sorts garanter för kontrollverksamheten eftersom branschorganisationerna anses ha ”en väl fungerande tillsyn över anslutna medlemmar”. Ekobrottsmyndigheten funderar vidare: ”Redovisningskonsulten skulle då kunna anlitas för att upprätta bokföring för bolaget (frivilligt) samt upprätta ett bokslutsintyg (obligatoriskt). Bokslutsintyget skulle kunna vara uppdelat i två nivåer; Nivå 1 är liktydigt med de bokslutsintyg som redovisningskonsulten upprättar idag enligt REKO. Alternativt anlitar aktiebolaget redovisningskonsulten endast för en översiktlig granskning (Nivå 2) där bokslutet har granskats översiktligt.”

Rapporten presenterades på måndagen och har överlämnats till Riksrevisionen. Läs hela rapporten här.

Källa: Revisionsvärlden

Vi söker affärsdriven revisor till Smålandsstenar!

Läs mer om tjänsten på vår Karriärsida.