Viktiga datum under juni månad 2021

14/06/2021 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2019 – 31 januari 2020
 • 1 mars 2019 – 29 februari 2020
 • 1 april 2019 – 31 mars 2020
 • 1 maj 2019 – 30 april 2020

Räntan börjar räknas fr o m den 15 juni.

 

14/06/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/06/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/06/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för maj.

 

15/06/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj.

 

21/06/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten.

 

25/06/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (månadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

28/06/2021 |Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2021

 

28/06/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2021

 

30/06/2021 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2020.

 

30/06/2021 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020.

Viktiga datum under maj månad 2021

3/05/2021 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2020 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

03/05/2021 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2019 – 30 september 2020
 • 1 november 2019 – 31 oktober 2020
 • 1 december 2019 – 30 november 2020
 • 1 januari 2020 – 31 december 2020

Räntan börjar att räknas fr o m den 4 maj

 

12/05/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2020 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2020

 

12/05/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2020 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2020

 

17/05/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

17/05/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20/05/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25/05/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26/05/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2021

 

26/05/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2021

 

31/05/2021 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020.

 

31/05/2021 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2020.