Viktiga datum under januari månad 2021

15/01/2021 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 juni 2019 – 31 maj 2020
 • 1 juli 2019 – 30 juni 2020

15/01/2021 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2020 respektive ITPK-avgifter för december 2020.

18/01/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för november 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

18/01/2021 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2020.

18/01/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2020
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2020
 • Inbetalning av moms för november 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

20/01/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2020 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten.

25/01/2021 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2020 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2020 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten.

26/01/2021 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för december 2020 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms för december 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020

26/01/2021 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för december 2020 (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2020

31/01/2021 | Kontrolluppgifter

Sista dag att i förekommande fall lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2020.