God Jul & Gott Nytt År!

Tack för det här året och välkommen med oss in i nästa!

Läs hela julhälsningen här!

Viktiga datum under december 2015

1 december     Företag
Preliminär inkomstdeklaration
Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2016 i vissa fall.

Inkomstdeklarationen elektroniskt
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2014–31 januari 2015
 • 1 mars 2014–28 februari 2015
 • 1 april 2014–31 mars 2015
 • 1 maj 2014–30 april 2015

9 december     Företag
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och har anmält konto.

9 december     Privat
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 december till dig som har anmält konto.

14 december     Företag
Skattepengar
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 14–18 december till dig som har bokslutsdatum den 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 år 2014 och inte anmält konto. Endast belopp på 2 000 kr eller mer betalas ut automatiskt.

Skatt att betala

Om du fick ditt slutskattebesked i september och har skatt att betala ska pengarna finnas på Skatteverkets konto.

Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för november 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen vara bokförd på Skatteverkets konto för räkenskapsår som slutar den

 • 31 januari 2015
 • 28 februari 2015
 • 31 mars 2015
 • 30 april 2015

en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

14 december     Privat
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 14–18 december till dig som inte anmält konto. Du får ett utbetalningskort om beloppet är 2 000 kronor eller mer. Mindre belopp än 2 000 kronor står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem. Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dig som inte fått detta tidigare.

15 december      Företag
Pappersdeklaration
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer med något av följande räkenskapsår:

 • 1 juni 2014–31 maj 2015
 • 1 juli 2014–30 juni 2015

21 december      Företag
En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

28 december      Företag
Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för november 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Omsättning mindre än 1 miljon kronor med EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och bedriver EU-handel ska

 • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

 • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 maj 2015 eller 30 juni 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 oktober 2015

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 maj 2015
 • 30 juni 2015

vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska

 • momsen för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för november 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för juni 2014–maj 2015 eller juli 2014–juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)