Öppettider Första Maj-helgen

Behöver du snart besöka oss?
På måndag 30 april och tisdag 1 maj, är receptionen på Frejs obemannad! Vi har åter öppet som vanligt på onsdag!
Vi önskar skönt veckoslut och skön helg!

Viktiga datum under maj 2018

2018-05-02 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2017 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare

 

2018-05-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2016 – 30 september 2017
 • 1 november 2016 – 31 oktober 2017
 • 1 december 2016 – 30 november 2017
 • 1 januari 2016 – 31 december 2017

 

Räntan börjar att räknas fr o m den 4 maj

 

2018-05-14 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari – december 2017 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2017

 

2018-05-14 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – december 2017 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2017

 

2018-05-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

2018-05-16 | Intrastatredovisning 

Intrastatredovisning för april.

 

2018-05-21 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

2018-05-25 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

 

2018-05-28 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017

2018-05-28 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017

 

2018-05-31 | Årsstämma i aktiebolag 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2017.

 

2018-05-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2017.