Frejs laddar för möten med ekonomistudenter

Den 20 februari deltar vi på Nextstep vid Jönköping International Business School och den 7 mars på REKON vid Handelshögskolan i Göteborg. Dessa båda event är arbetsmarknadsmässor som Frejs besöker varje år, för att få kontakt med unga och intressanta förmågor. Om du ska dit  – besök oss gärna i vår monter så berättar vi mer om Frejs och varför vi tycker att vi har en så bra arbetsplats.

Viktiga datum under januari 2019

2019-01-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dagen för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2018

2019-01-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2018

2019-01-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med följande beskattningsår:

  • 1 augusti 2017 – 31 juli 2018
  • 1 september 2017 – 31 augusti 2018

Räntan börjar räknas fr o m den 4 januari

2019-01-14 | Deklaration av skatter och avgifter

Arbetsgivardeklaration för skatter och avgifter för december 2018 samt deklaration för moms för november 2018. Gäller endast för kommuner och landsting.

Inkomstdeklaration | 2019-01-15

Sista dagen för inkomstdeklarationen som lämnas elektroniskt för juridiska personer med följande beskattningsår:

  • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
  • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

2019-01-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för december 2018

2019-01-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för december 2018 respektive ITPK-avgifter för december 2018

2019-01-17 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för december 2018
  • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018
  • Inbetalning av moms för november 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

2019-01-17 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018 för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

Deklaration av moms för november 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kr

2019-01-21 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2018 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2018 (oktober – december) för den som använder pappersblanketten

2019-01-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för december 2018 (enmånadsredovisning) och det fjärde kvartalet 20148 (oktober – december) för den som använder e-tjänsten

2019-01-28 | Inbetalning av skatter och avgifter

  • Inbetalning av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr
  • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018

2019-01-28 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2018 för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 miljoner kr

Deklaration av moms för december 2018 (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig på mer än 40 miljoner kr

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl  för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018

2019-01-31 | Kontrolluppgifter

Sista dag att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2018

2019-01-31 |Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2018

2019-01-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2018