Viktiga datum under januari-februari 2016

JANUARI

18 januari | Företag 
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • moms för november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för november 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för december 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 januari | Företag 
En periodisk sammanställning för december 2015 och sista kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 januari | Företag 
Periodisk sammanställning

En periodisk sammanställning för december 2015 och sista kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 januari | Företag 
Moms- och arbetsgivardeklaration

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

moms för december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

moms- och arbetsgivardeklaration för december 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år med EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 november 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

FEBRUARI

1 februari | Företag 
Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdragSista dag som du som företagare kan begära utbetalning för utfört husarbete enligt fakturamodellen om kunden har betalt arbetet under 2015. KontrolluppgifterSista dag som du ska lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2015 till Skatteverket.

1 februari | Privat 
Sista dagen för arbetsgivare, banker m.fl. att lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2015 till dig och Skatteverket.

12 februari | Företag 
Extra skatteinbetalning
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2015). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • moms för oktober–december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • moms för december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2016 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för oktober-december 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • en momsdeklaration för december 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för januari 2016 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2016 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 

12 februari | Privat 
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor. Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

22 februari | Företag 
Periodisk sammanställning för januari 2016 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

25 februari | Företag 
Periodisk sammanställning för januari 2016 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

26 februari | Företag 
Helårsredovisning moms
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret 2015 ha kommit in till Skatteverket.

 

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2015.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för januari 2016 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2016 ha kommit in till Skatteverket.