En byrå med nästan 50 års samlad erfarenhet!

Personlig och Genuin kanske inte är ord som automatiskt sammankopplas med en revisions- eller konsultbyrå, men i vårt fall genomsyrar det hela vår verksamhet. För den målgrupp vi huvudsakligen arbetar med, är det mycket viktigt att vi förstår kunderna och deras verksamheter.

Frejs är en byrå med 70 anställda. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar, såväl börsbolag som fåmansbolag, samt olika associationsformer, t ex föreningar. Vi är specialiserade på ägarledda verksamheter och våra kunder finns i en mängd olika branscher. 

Kompetens, Kontinuitet, Engagemang, samt Kunden i fokus är våra fyra hörnstenar och de beskriver vilka vi är och hur vi arbetar.

Kompetens

Med kompetens menar vi kunskap som ger våra kunder trygghet i sina affärer. Vi har fackkunskap, branschinsikt och helhetssyn på kundens verksamhet.

Kontinuitet

Kontinuitet är ett viktigt begrepp både för våra kunder och för oss själva. Vår erfarenhet säger dessutom att ett bra samarbete bara blir bättre med åren.

Engagemang

Engagemang är ett måste för en bra revisor och rådgivare. För oss innebär det närhet till kunden, som byggs upp genom långvarigt samarbete, men även intresse för verksamheten och bredd i kunskaperna. Det innebär också integritet, hög professionalism i yrkesutövandet samt tillgänglighet för kunden.

Kunden i fokus

Kunden är alltid i fokus och alla våra kunder är lika viktiga. Vårt mål är att alltid vara tillgängliga för våra kunder och vara långsiktiga i vårt agerande gentemot kunderna. Vi har även styrkan i, att i vårt team, Frejs, finns det alltid någon tillgänglig som kan vara till hjälp när kunden kontaktar oss. Vi finns till hands och vi ger dig som kund den tid som krävs för de frågor som du behöver svar på.