Avisering om utredning från Regeringen

Utredning om 3:12-reglerna

Bakgrunden till 3:12-reglerna för delägare med kvalificerade andelar i fåmansföretag är skillnaden i beskattning mellan arbetsinkomster och kapitalinkomster. Reglerna ska motverka möjligheten att omvandla arbetsinkomster till lägre beskattade kapitalinkomster.

Regeringen vill nu tillsätta en utredning som ska se över beskattningen av utdelningar och kapitalvinster i fåmansföretag. Man menar att det är viktigt att upprätthålla syftet med reglerna, att arbetsinkomster ska beskattas som just arbetsinkomster och inte som lägre beskattade kapitalinkomster. Utredningen ska även följa utvecklingen av de nya regler som infördes från 1 januari 2014, och återkomma till riksdagen om det finns behov av ytterligare justeringar.

Utredning om paketering av fastigheter

Regeringen hänvisar till de långtgående möjligheterna till uppskjuten beskattning när en tillgång avyttras inom en koncern. Beskattning sker istället när tillgången lämnar koncernen. Genom paketering av tillgångar i dotterbolag kan man dock få skattelättnader även när tillgångar säljs externt. Paketering är möjlig för alla typer av tillgångar, men får större betydelse för tillgångar med lång avskrivningstid såsom fastigheter.

Regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över förekomsten av fastighetspaketering som ett verktyg för skatteplanering. Utredningen ska även titta på frågan om fastighetsbildningsåtgärder missbrukas för att undgå stämpelskatt och om en lagändring av detta skäl är motiverad.

Inget krav på att höja avgifter i bostadsrättsföreningar

Länk till utredningen här.

Källa: FAR, Branschorganisation för  redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare

Seminarium om K2/K3 den 21 oktober 2014

med Kevin Kristoffersson


 

Frejs håller ett halvdagsseminarium om K2/K3 med tyngdpunkt på K3. Detta kan vara användbart för de företag som står inför ett vägval och behöver mer  information för att kunna ta ställning, eller för större företag, som är på väg att gå över till K3, men inte känner att ekonomiavdelningen är tillräckligt informerad om allt vad det innebär eller hur man går tillväga.

Seminariet börjar kl 13.00 och pågår ca 3-4 h med avbrott för fika under eftermiddagen.

Välkommen!
Anmälan till info@frejs.se senast den 17 oktober.

Begränsat antal platser.

Bättre bokföring – kvalitetsmärkning från FAR

FAR har tagit fram kvalitetsmärkningen ”Bättre bokföring” som omfattar de auktoriserade redovisningskonsulter som är medlemmar i FAR – konsulter som garanterat utför ett professionellt arbete med trygghet för dig som kund.

Klicka på annonsen nedan för att komma till FAR: s informationssajt för Bättre bokföring.

 

A5 annonsmall.indd