Viktiga datum under december 2016

Inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 2015-30 april 2016

 

Preliminär inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2017 i vissa fall.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Deklaration av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november.

Inbetalning av moms för oktober (enmånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Slutskattebesked | 2016-12-12 

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-12-12 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september.

 

Intrastatredovisning | 2016-12-14 

Intrastatredovisning för november (endast elektroniskt).

 

Inkomstdeklaration | 2016-12-15 

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

 

Pensionspremier | 2016-12-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

Periodisk sammanställning | 2016-12-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Deklaration av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Inbetalning av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-01-02 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-01-02 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 juni 2016.

Allhelgonahelgen 2016

woman lighting candles in a church

Imorgon är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg, och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag!

Äntligen! 3:12-utredningen är klar!

Utredningen om översyn av 3:12 reglerna har idag överlämnat betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till Regeringen. Läs Pressmeddelandet.