God Jul och Gott Nytt År!

GodJul2015

Tack för det här året och välkommen med oss in i nästa!

Läs hela julhälsningen här!

Öppettider under helgerna

Frejs_is_neon

 

 

 

 

 

 

 23 dec 8 – 17
 24 dec – 28 dec Receptionen obemannad
 29 dec – 30 dec 8 – 17
 31 dec – 6 jan Receptionen obemannad
Vi öppnar som vanligt igen den 7 januari! Välkomna!

Räkenskapsenlig avskrivning vid övergång till K3

Räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas vid övergång till K3 genom att justera de ackumulerade överavskrivningarna så att redovisat och skattemässigt värde överensstämmer.

Minskar redovisat värde i den ingående balansen gäller inte de särskilda skattereglerna om överavskrivningar.

Skatteverket (SKV) har i ett ställningstagande angett vad som krävs för att räkenskapsenlig avskrivning ska få tillämpas när inventariernas ingående värde måste räknas om vid övergången till K3 (BFNAR 2012:1).