Viktiga datum under aug/sept 2015

AUGUSTI

3 augusti  Företag 
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2013–30 september 2014

1 november 2013–31 oktober 2014

1 december 2013–30 november 2014

1 januari 2014–31 december 2014

 

5 augusti   Företag 
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 5–7 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014 och har anmält konto.

 

5 augusti    Privat 
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 5–7 augusti till dig som har anmält konto.

 

10 augusti   Företag 
Skattepengar
Är deklarationen färdiggranskad betalas skattepengarna ut via ett utbetalningskort den 10–14 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014 och som inte anmält konto.

Slutskattebesked
Skatteverket skickar ut slutskattebeskedet den 11–15 augusti till dig som har bokslutsdatum den 31/7 eller 31/8 år 2014.

 

10 augusti   Privat 
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 10–14 augusti till dig som inte anmält konto. Du får ett utbetalningskort om beloppet är 2 000 kronor eller mer. Mindre belopp än 2 000 kronor står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem.   Skatteverket skickar ut slutskattebesked den 10–14 augusti.

 

12 augusti  Företag 
Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2014–31 maj 2015
 • 1 juni 2014–30 juni 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 augusti.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförda på Skatteverkets konto
 • debiterad F- eller SA- skatt vara bokförd på Skatteverkets konto.

 

17 augusti   Företag 
Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • debiterad F- eller SA-skatt vara bokförd på Skatteverkets konto
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • momsen för april–juni 2015 var bokförda på Skatteverkets kontot (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • momsen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en momsdeklarationen för april–juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • en momsdeklarationen för juni 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklarationen som avser arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – elektronisk momsdeklaration
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar elektronisk momsdeklaration

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 30 september 2014
 • 31 oktober 2014
 • 30 november 2014
 • ​31 december 2014

vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

20 augusti   Företag 
En periodisk sammanställning för juli 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

25 augusti   Företag 
En periodisk sammanställning för juli ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

26 augusti   Företag 
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 juni 2015.

SEPTEMBER

3 september Företag 
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2014–31 januari 2015
 • 1 mars 2014–28 februari 2015
 • 1 april 2014–31 mars 2015
 • 1 maj 2014–30 april 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 september.

 

9 september   Privat 
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 9–11 september till dig som har anmält konto.

 

14 september   Företag 
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i juni. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för juli 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 

14 september Privat 
Är din deklaration färdiggranskad betalas skattepengarna ut den 14–18 september till dig som inte anmält konto. Du får ett utbetalningskort om beloppet är 2 000 kronor eller mer. Mindre belopp än 2 000 kronor står kvar på ditt skattekonto om du inte begär att få tillbaka dem.  Skatteverket skickar ut slutskattebesked den 14–18 september.

21 september   Företag 
En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 september   Företag 
En periodisk sammanställning för augusti 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

28 september   Företag 
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 juli 2015.