Utredningen om 3:12-reglerna får förlängd tid till 1/11

Fåmansföretagsreglerna är under översyn och betänkandet var planerat till den 1 september. Utredningens sekretariat har dock inte varit fullt bemannat och man har begärt förlängning av utredningstiden. Regeringen har nu fattat beslut om förlängning och uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.

Frejs söker juniora revisorer till Göteborg!

Tillsättning av tjänsten pågår. Vi är dock alltid intresserade av att komma i kontakt med nya duktiga förmågor. Läs mer om oss på vår karriärsida och skicka in din spontanansökan.

Viktiga datum under maj månad 2016

2 maj 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2015.

 

2 maj 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2015.

 

2 maj 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2015 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

3 maj 2016 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr.

 

12 maj 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag med en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag med en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för januari-mars (tremånadersredovisning) för företag med en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för januari–december 2015 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2015 och som inte hade någon EU-handel under 2015.

Deklaration av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

12 maj 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april.

Inbetalning av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms för januari–mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms för januari–december 2015 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2015 och som inte hade någon EU-handel under 2015.

Inbetalning av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

16 maj 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april (endast elektroniskt)

 

16 maj 2016 | Pensionpremier med mera

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20 maj 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25 maj 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26 maj 2016 | Deklarationer av skatter och avgifter

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag med en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för april för företag med en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016.

Deklaration av punktskatter för april för företag med en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

26 maj 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för april för företag med en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016.

Inbetalning av punktskatter för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

31 maj 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2015.

 

31 maj 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag vars räkenskapsår avslutades den 30 november 2015.

 

Frejs söker redovisningskonsult!

Tjänsten är tillsatt. Vi är dock alltid intresserade av att komma i kontakt med nya duktiga förmågor. Läs mer om oss på vår karriärsida och skicka in din spontanansökan.