Viktiga datum i februari 2015

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under februari 2015.

12 februari

Företag
Extra skatteinbetalning
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014). Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • moms för oktober–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för oktober-december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • en momsdeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

12 februari

Privat
Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor.

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 februari.

20 februari

Företag
Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 februari

Företag
Periodisk sammanställning för januari 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 februari

Företag
Helårsredovisning moms

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
  en momsdeklaration för räkenskapsåret 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 december 2014.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för januari 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
  moms- och arbetsgivardeklarationer för januari 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Viktiga datum i januari 2015

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under januari månad!

5 januari

En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2013 – 31 juli 2014
 • 1 september 2013 – 31 augusti 2014

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 6 januari.

15 januari

Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2013 – 31 maj 2014
 • 1 juli 2013 – 30 juni 2014

19 januari

Debiterad F- och SA-skatt

Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor, ska

 • moms för november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för november 2014 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor

Om ditt företag har en omsättning över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto.

20 januari

En periodisk sammanställning för december 2014 och sista kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

26 januari

En periodisk sammanställning för december 2014 och sista kvartalet 2014 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 januari

Moms- och arbetsgivardeklaration

Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • moms för december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklaration för december 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms

Om ditt företag har en årsomsättning på högst 1 miljon eller redovisar momsen en gång per år med EU-handel, ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 november 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.

31 januari

Sista ansökningsdag för utbetalning av rot- och rutavdrag

Sista dag som du som företagare kan begära utbetalning för utfört husarbete enligt fakturamodellen om kunden har betalt arbetet under 2014.

Kontrolluppgifter

Du ska lämna kontrolluppgifter för inkomståret 2014 till Skatteverket.