Är du företagare och sköter din egen bokföring?

Visste du att Bokföringsnämnden för att underlätta för nya företagare och andra som vill lära sig om grunderna i bokföring har tagit fram en filmserie med 13 filmer om bokföring. Se filmerna här.

För mer detaljerad information finns även deras handledning i bokföring, Att Föra Bok. Den innehåller 32 fullmatade A4-sidor med råd och tips till nystartade företagare om hur en välskött bokföring bör se ut. Läs den som pdf här.

 

Källa: Bokföringsnämnden

Viktiga datum under mars 2019

2019-03-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2017 – 31 juli 2018
 • 1 september 2017 – 31 augusti 2018

 

2019-03-01 | Kontrolluppgifter

Rättade kontrolluppgifter för inkomståret 2018 för att de förtryckta deklarationsblanketterna ska bli korrekta.

 

2019-03-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2018
  • 31 augusti 2018

 

2019-03-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 juli 2018
  • 31 augusti 2018

 

2019-03-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2018.

 

2019-03-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari.

 

2019-03-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

 

2019-03-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2019-03-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

2019-03-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2019.

 

2019-03-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2019.