Viktiga datum under juli och augusti månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under juli och augusti månad 2023.

 

12/07/2023 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars respektive 30 april 2022.

 

12/07/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 30 november 2022
  • 31 december 2022

 

12/07/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 30 november 2022
  • 31 december 2022

 

14/07/2023 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni.

 

17/07/2023 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

20/07/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

25/07/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni och april–juni (kvartalsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/07/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2023

 

26/07/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2023

 

31/07/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2023.

 

31/07/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2022.

 

01/08/2023 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration (oavsett inlämningssätt) för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2021 – 30 september 2022
 • 1 november 2021 – 31 oktober 2022
 • 1 december 2021 – 30 november 2022
 • 1 januari 2022 – 31 december 2022

 

14/08/2023 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2022– 31 maj 2023
 • 1 juli 2022 – 30 juni 2023

Räntan börjar räknas fr o m den 15 augusti.

 

14/08/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

14/08/2023 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli.

 

15/08/2023 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli.

 

17/08/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 30 november 2022
  • 31 december 2022

 

17/08/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 30 september 2022
  • 31 oktober 2022
  • 30 november 2022
  • 31 december 2022

 

21/08/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

25/08/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för den som använder e-tjänsten.

 

28/08/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2023

 

28/08/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2023

 

31/08/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2023.

 

31/08/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2023.