Öppettider helgdagar i maj och juni

Behöver du snart besöka oss?

Kristi Himmelsfärdshelgen:

29 maj         Receptionen bemannad 8-12
30 maj         Receptionen obemannad
31 maj          Receptionen obemannad

Nationaldagshelgen:

6 juni           Receptionen obemannad
7 juni           Receptionen obemannad
När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Midsommarhelgen:

20 juni          Receptionen bemannad 8-12
21 juni           Receptionen obemannad
När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Vi önskar fint veckoslut och sköna helgdagar framöver!

Viktiga datum under maj 2019

2019-05-02 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2018 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare

 

2019-05-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

1 oktober 2017 – 30 september 2018

1 november 2017 – 31 oktober 2018

1 december 2017 – 30 november 2018

1 januari 2018 – 31 december 2018

 

Räntan börjar räknas fr o m den 4 maj

 

2019-05-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2018 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2018 och som inte hade någon EU-handel under 2018

 

2019-05-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2018 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2018

 

2019-05-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april

 

2019-05-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april

 

2019-05-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten

 

2019-05-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten

 

2019-05-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2019

 

2019-05-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2019

 

2019-05-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2018

 

2019-05-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2018