Viktiga datum under maj månad 2020

04/05/2020 | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2019 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

 

04/05/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2018 – 30 september 2019
 • 1 november 2018 – 31 oktober 2019
 • 1 december 2018 – 30 november 2019
 • 1 januari 2019 – 31 december 2019

Räntan börjar att räknas fr o m den 5 maj.

 

12/05/2020| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april
 • Inbetalning av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-mars (kvartalsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för januari-december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon med bokslutsdatum den 31 december 2019 och som inte hade någon EU-handel under 2019

 

12/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari–december 2019 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2019

 

15/05/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april.

 

15/05/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april.

 

20/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten.

 

25/05/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

26/05/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

 

26/05/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl, för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2020

Ny, tillfällig lag underlättar vårens stämmor i rådande läge

En ny, tillfällig lag möjliggör för bolag och föreningar att genomföra sina stämmor med färre deltagare på plats.

Spridningen av det nya coronaviruset får effekter för företagen när det är dags för vårens alla bolags- och föreningsstämmor, då många aktieägare och föreningsmedlemmar har svårt att delta på plats.

Den nya lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor utökar möjligheterna till fullmaktsinsamling, poströstning och deltagande i stämman genom ombud, även om sådana möjligheter inte angetts i bolagsordningen eller kallelsen till stämman. På så sätt kan antalet personligen närvarande hållas nere samtidigt som aktieägare och medlemmar behåller så mycket inflytande som möjligt.

Lagen trädde i kraft den 15 april och upphör att gälla vid årets utgång.

 

Källa: FAR

LÄR KÄNNA EN FREJSARE: Drivs av att få stötta i både med- och motgång

Jonas Hann arbetar som auktoriserad revisor och har arbetat på Frejs sedan 2007. Han har sina tidigare hemtrakter i Kalmar men bor nu med sin fru och tvååriga dotter i centrala Göteborg.

 

VAD GÖR DU NÄR DU INTE JOBBAR?
På min fritid går jag gärna en runda på golfbanan, går till gymmet eller spelar innebandy. Mat- och vinintresserad som jag är, besöker jag även gärna en riktigt bra restaurang.

 

HUR HAMNADE DU PÅ FREJS?
Efter att jag avklarat mina studier och hunnit med ett kort gästspel inom bankvärlden, valde jag att söka mig mot revision. Jag fick en bra bild av Frejs under min intervju och har aldrig ångrat att jag valde att börja jobba på Frejs.

 

VILKEN ROLL HAR DU PÅ BYRÅN?
På Frejs är jag idag auktoriserad revisor och partner. Min huvudsakliga uppgift som revisor är att kvalitetssäkra mina klienters finansiella rapportering men jag jobbar även mycket med skatterådgivning, rådgivning inom redovisningsfrågor och bolagsrättsliga frågor. I min roll leder jag revisionsarbetet och coachar mina yngre medarbetare på mina uppdrag. Min huvudsakliga inriktning är mot ägarledda bolag och koncerner men jag jobbar även med noterade bolag.

 

VAD ÄR DET BÄSTA MED ATT VARA FREJSARE?
Jag gillar storleken på byrån. Vi är stora nog att kunna anta i princip alla uppdrag samtidigt som vi har den lilla byråns sammanhållning och familjära stämning.

 

VARFÖR ÄR DET SÅ ROLIGT ATT JOBBA SOM REVISOR?
Det bästa är att jag får träffa många spännande personer och kommer i kontakt med många intressanta företag. Det är ett dynamiskt yrke och trots att jag har jobbat i 12 år så lär jag mig fortfarande nya saker hela tiden.

 

VAD KAN DU SOM REVISOR LEVERERA TILL KUND?
Förutom den lagstadgade revisionen där vi kvalitetssäkrar bolagens räkenskaper kan revisorn ge företagen ett mervärde och vara ett effektivt bollplank. Genom vår revision lär vi känna företaget och dess verksamhet vilket gör att vi snabbt kan sätta oss in i eventuella problemställningar som bolagen ställs inför och ge företagsanpassad rådgivning inom skatt, bolagsrätt och även redovisning.

 

VAD TROR DU SKILJER REVISORERNA PÅ FREJS FRÅN ANDRA BYRÅER?
På Frejs arbetar vi som ”allmänpraktiserande” revisorer vilket gör att vi snabbare kan ge svar och vara en naturlig samtalspartner för kunden, utan att behöva slussa vidare. Givetvis involverar vi experter för att stämma av komplexa frågeställningar inom tex skatt, moms eller redovisning, men många frågor kan vi själva svara på. Jag tror kunden många gånger uppskattar att ha en enda samtalspartner i stället för att bli runtskickad mellan olika avdelningar.

 

VAD ÄR DINA BÄSTA TIPS FÖR ATT SKAPA EN BRA KUNDRELATION?
Det är genom kontinuitet och långa kundrelationer man bäst lär känna kundens verksamhet  – både för att kunna göra en effektiv revision och för att ge den bästa rådgivningen. Jag tycker också att det är viktigt att hålla kontakt och ha en löpande dialog med kunden för att inte bara vara revisorn som kunden träffar en gång om året, vid bokslutgranskningen.

 

SLUTLIGEN, BESKRIV DIN BÄSTA KUNDUPPLEVELSE:
Det är roligt att vara med från början och se hur ett företag växer och utvecklas. Jag har några kunder där jag varit vald revisor sedan bildandet och fått möjligheten att på nära håll se företaget växa och få vara en del av dess framgångsresa. Jag har även exempel på kunder där vi med vår rådgivning varit bidragande till att en negativ trend har kunnat vändas och bolaget gjort en ”turn-around” – verkligt inspirerande.

En annorlunda påsk

Den här påsken blir lite annorlunda mot vad den brukar, men för många av oss ger den ändå tillfälle till vila och umgänge med våra allra närmsta i våra hem. För många företag är det en tuff period och vi finns fortsatt här för att stötta er med de frågor som kommer längs vägen.

För människor som redan lever i utsatthet innebär dock Coronakrisen något helt annat. Oron och rädslan ökar när man inte förstår myndigheternas information, när gränser stänger och man inte kan ta sig hem till sin familj, när människor håller större avstånd och skänker mindre pengar som inte räcker till mat för dagen och när man inte har ett hem att vila i, om man blir sjuk.

Vi på Frejs är stolta att som stödpartner få vara en liten del av Räddningsmissionens fina arbete, vars verksamheter i dessa tider behövs extra mycket. På deras Facebooksida kan du läsa mer om deras arbete för att utsatta medmänniskor ska få stöd och hjälp i den extra svåra tid som Coronakrisen innebär för dem.

Ta hand om er i påsk!

Öppettider i påsk

Under påskhelgen är receptionen bemannad enligt nedan:

Skärtorsdagen, den 9 april: 8-13
Långfredagen, den 10 april: Receptionen obemannad
Annandag Påsk, den 13 april: Receptionen obemannad

Vi önskar er en skön helg och hoppas på gott väder för oss alla!

Vi öppnar åter som vanligt tisdagen den 14 april.