Viktiga datum under mars månad 2020

02/03/2020 | Inkomstdeklaration
Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2018 – 31 juli 2019
 • 1 september 2018 – 31 augusti 2019

02/03/2020 | Kontrolluppgifter
Rättade individuppgifter – och i förekommande fall kontrolluppgifter – för inkomståret 2019 för att de förtryckta deklarationsblanketterna ska bli korrekta.

02/03/2020 | Årsstämma i aktiebolag
Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2019.

02/03/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

12/03/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2019
  • 31 augusti 2019

12/03/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2019
  • 31 augusti 2019

12/03/2020 | Underskott av slutlig skatt
Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för den som fick sitt slutskattebesked i december 2019.

13/03/2020 | Intrastatredovisning
Intrastatredovisning för februari.

16/03/2020 | Pensionspremier m m
Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari.

20/03/2020 | Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten.

25/03/2020 | Periodisk sammanställning
Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

26/03/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2020.

26/03/2020 | Deklaration av skatter och avgifter
Arbetsgivardeklaration för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 • Deklaration av moms för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2020

31/03/2020 | Årsstämma i aktiebolag
Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 september 2019

31/03/2020 | Årsredovisning och revisionsberättelse
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2019.