3:12-utredningen

Den 31 maj presenteras den efterlängtade 3:12-utredningen.

Utredningen har pågått sedan maj 2022 och har längs vägen fått olika direktiv att beakta.

Huvudsyftet med utredningen är att föreslå förenklingar och förbättringar, som ska underlätta för små och medelstora företag att växa och attrahera kapital.

Utredningen har bl.a. fått i uppdrag att analysera och föreslå ändringar som kan förenkla reglerna för ägarskiften, både mellan närstående och personal, samt att se över beräkningen av löneunderlag vid andelsbyte. Utredningen ska även titta på hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra kvalificerade personaloptioner mer förmånliga.

Vi vill med detta utskick kort meddela att vi på Frejs kommer att återkomma med sammanfattning/analys när utredningens förslag har presenterats. Som vanligt är det viktig att beakta att det är just en utredning. Det är därmed inte säkert att utredningens slutsatser delas av lagstiftaren, eller att deras förslag kommer att genomföras.

Om ni redan nu vill höra av er och diskutera hur detta kan komma att påverka just er, är ni självklart välkomna att höra av er direkt till er kontaktperson på Frejs.

Undvik kostnadsränta på skattekontot!

Undvik kostnadsränta på skattekontot

För den som får en kvarskatt på över 30 000 kr utgår en kostnadsränta om 5 %, som beräknas redan från och med den 13 februari 2024. För att undvika att betala denna, är det alltså hög tid att agera.

Vi tänker att detta t ex kan beröra den som har tagit en utdelning från sitt bolag eller den som har sålt aktier eller en bostad med vinst under 2023. Om så är fallet för dig, rekommenderar vi att du gör en s.k. fyllnadsinbetalning för att undvika kostnadsränta på skattekontot. Tänk på att ränta även utgår för bolag som har skatt att betala!

En sådan extra inbetalning ska vara inbetald på skattekontot senast den 12 februari 2024. Tilläggas kan, att intäktsräntan på skattekontot idag är 2,25 % (insatta medel ger alltså viss effekt).

Om du har några tankar eller funderingar eller önskar vår hjälp att beräkna kvarskattens storlek – välkommen att kontakta oss på Frejs!

Viktiga datum under december månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under december månad 2023.

 

Read more

Viktiga datum under november månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under november månad 2023.

 

Read more

Viktiga datum under oktober månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under oktober månad 2023.

 

Read more