Vill du vara HR och Affärsstöd till Frejs?

Frejs är en byrå med mer än 40 års samlad erfarenhet, idag är vi ca 50 anställda på två orter. Vi driver sedan många år en väl etablerad verksamhet och är väl uppdaterad i alla delar av vår profession och har mycket stor beredskap att effektivt kunna samverka med våra klientföretag och att finna lösningar i deras individuella frågeställningar. Vi har ett starkt inslag av konsulttjänster i vår verksamhet som bedrivs i bolagen Frejs Revisorer AB och Frejs Konsulter AB. Genom vårt arbetssätt och kundinriktning har vi byggt ett informellt nätverk av specialister inom olika branscher till nytta för oss själva och våra kunder. Vi är medlemmar av AGN International, en grupp fristående revisions- och konsultbyråer med världsomspännande förankring.

Frejs är stort nog att kunna erbjuda erfarenheter från de flesta verksamhetsområden och rörelsegrenar, men inte större än att vi kan prioritera det personliga åtagandet och närheten till kunderna. Vi har kompetensen och kapaciteten att vara revisorer och rådgivare åt kunder i alla storlekar, såväl börsbolag som fåmansbolag. Den typiska kunden är uthålliga ägarstyrda företag med långsiktigt bärande affärsidéer, ofta verksamma i flera generationer. Frejs är den lilla byrån med de framgångsrika kunderna.

Nu tar vi nästa utvecklingskliv och inrättar en ny tjänst som HR och Affärsstöd.

Läs om tjänsten hos TNG!

Viktiga datum under oktober 2015

12 oktober    Företag

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2014–31 juli 2015
 • 1 september 2014–31 augusti 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 13 oktober.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner ska

 • momsen för augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för augusti 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

 

20 oktober   Företag

En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.MOSS-deklaration och betalning av momsen för tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket.

 

26 oktober   Företag

Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för september och tredje kvartalet 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för september 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 augusti 2015.