Viktiga datum under november 2015

2 november  Företag
Förenklad fastighetstaxering
Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad.

Pappersdeklaration för juridiska personer
Sista dagen att lämna en pappersdeklaration för juridiska personer som har något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2014–31 januari 2015
 • 1 mars 2014–28 februari 2015
 • 1 april 2014–31 mars 2015
 • 1 maj 2014–30 april 2015

 

2 november  Privat
Fastighetsdeklaration till förenklad fastighetstaxering 2016 av hyreshus och ägarlägenheter ska vara lämnad. Använd helst e-tjänsten Fastighetsdeklaration, hyreshus för hyreshusenheterna.

 

3 november  Företag
Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kronor, vill undvika kostnadsränta och har ett företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2014–31 maj 2015
 • 1 juli 2014–30 juni 2015

Räntan börjar räknas fr.o.m. den 4 november.

 

12 november  Företag
Underskott av slutlig skatt
Sista dag att betala underskott av slutlig skatt om ditt företag fick sitt slutskattebesked i augusti. Inbetalningen ska vara bokförd på Skatteverkets konto senast denna dag.

Debiterad  F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA- skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för juli–september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • momsen för september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • momsen för februari 2014–januari 2015, mars 2014–februari 2015, april 2014–mars 2015 eller maj 2014–april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar momsen helårsvis, har något av dessa beskattningsår och inte bedriver EU-handel)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för juli–september 2015 ha kommit in till Skatteverket (gäller företag som har tremånadersmoms)
 • en momsdeklaration för september 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

 Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.

Omsättning mindre än 1 miljon kronor utan EU-handel
Om ditt företag har en omsättning på högst 1 miljon, redovisar momsen en gång per år och inte bedriver EU-handel ska

 • momsen för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsår som slutar den 31 januari 2015, 28 februari 2015, 31 mars 2015 eller 30 april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Helårsredovisning moms, ingen EU-handel – momsdeklaration på papper
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • inte bedriver EU-handel
 • lämnar momsdeklaration på papper

ska momsen för räkenskapsår som slutar den

 • 31 januari 2014
 • 28 februari 2014
 • 31 mars 2014
 • 30 april 2014

vara bokförd på Skatteverkets konto och en momsdeklaration för räkenskapsåren ovan ha kommit in till Skatteverket.

 

12 november  Privat
Om ditt slutskattebesked skickats ut i augusti ska din inbetalning av underskott på skattekontot vara bokförd hos Skatteverket den 12 november.

 

20 november Företag 
En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

 

25 november Företag
En periodisk sammanställning för oktober 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

 

26 november Företag
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för oktober 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för oktober 2015 ha kommit in till Skatteverket.

 Helårsredovisning moms, EU-handel
Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto

 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 30 september 2015.

 

Vad innebär Regeringens budgetproposition för ändringar?

Regeringens budgetproposition för 2016

Budgeten innehåller flera ändringar som planeras röstas igenom senare i höst. Ändringarna väntas träda i kraft i huvudsak från den 1 januari 2016 (vissa förslag har senare ikraftträdande).

Förändringar som föreslås är bland annat:

 • Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster.
 • Ingen uppräkning av nedre brytpunkten för uttag av statlig inkomstskatt, alltså blir även för 2016 443.300 kr/år. Den övre brytpunkten räknas upp och blir 638.900 kr/år.
 • Grundavdraget för dem som fyllt 65 höjs.
 • Särskild löneskatt på 6,5 % införs för dem som fyllt 65.
 • Avdragsrätt för privat pensionssparande slopas. Det privata pensionssparandet beskattas även vid utbetalning.
 • Nedsättning av sociala avgifter slopas helt, samma avgifter för alla från 1 juni 2016.
 • RUT-avdraget halveras och den maximala skattereduktionen föreslås till 25.000 kr.
 • Subventionen för ROT-avdraget sänks från 50 % till 30 %, den maximala skattereduktionen ligger dock kvar på 50.000 kr.
 • Skattereduktion för gåvor till ideell sektor slopas för privatpersoner.
 • Höjd schablonbeskattning på sparande i investeringssparkonto och kapitalförsäkring.
 • Avdragsrätt för förvaltningsavgifter för fysiska personer avskaffas.
 • Förseningsavgifterna för inkomstdeklarationerna höjd med 25 %.
 • Kontrollavgifterna för dem som inte uppfyller sina skyldigheter i kassaregister och personalliggare höjs med 25%.

 

Källa: FAR Online