Viktiga datum under mars 2017

2017-03-01 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015 – 31 juli 2016
 • 1 september 2015 – 31 augusti 2016

 

2017-03-01 | Kontrolluppgifter – rättade

Rättade kontrolluppgifter för anställda för inkomståret 2016 för att de förtryckta deklarationsblanketterna ska bli korrekta

 

2017-03-13 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för januari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-03-13 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för februari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari
 • Inbetalning av moms för januari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 31 juli 2016
  • 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för januari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj
 • Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-03-13 | Underskott av slutlig skatt

 

2017-03-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för februari

 

2017-03-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för februari respektive ITPK-avgifter för februari

 

2017-03-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för februari (enmånadsredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

2017-03-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för februari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari
 • Deklaration av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-03-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för februari (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 januari
 • Inbetalning av punktskatter för februari för företag m fl som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-03-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016

 

2017-03-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016