Öppettider helgdagar i maj och juni

Behöver du snart besöka oss?

Kristi Himmelsfärdshelgen:

20 maj        Receptionen bemannad 8-12
21 maj         Receptionen obemannad
22 maj        Receptionen obemannad

Nationaldagshelgen:

5 juni           Receptionen bemannad 8-12

Midsommarhelgen:

18 juni           Receptionen bemannad 8-12
19 juni           Receptionen obemannad

När receptionen är obemannad är det bra att kontakta sin revisor eller sin konsult direkt för att boka tid.

Vi önskar fint veckoslut och sköna helgdagar framöver!

Frejs utbildningsplan godkänd av Revisorsinspektionen

Genom RI:s godkännande av vår utbildningsplan har vi fått tillstånd att bedriva teoretisk utbildning. Detta är ett viktigt steg för Frejs som arbetsgivare att internt kunna erbjuda våra medarbetare den teoretiska utbildningen inför revisorsexamen. Vi är övertygade om att detta stärker oss ytterligare både vid val av arbetsgivare och av revisor.

 

Globalisering, digitalisering och automatisering påverkar i hög grad revisionsbranschen. För att möta förändringen beslutades 2018 att utbildningskraven för att bli auktoriserad revisor skulle ändras vilket ger revisionsbyråerna större flexibilitet vid rekryteringen men ställer samtidigt högre krav. I och med de nya föreskrifterna (RIFS 2018:1) om revisorsexamen blev det möjligt för revisionsföretag att, utöver den praktiska utbildningen, även ge teoretisk utbildning för de medarbetare som vill bli auktoriserade revisorer. Förutsättningen för att få bedriva teoretisk utbildning är att revisionsföretaget ansöker hos, och får sin utbildningsplan godkänd, av Revisorsinspektionen.

 

Här kan du läsa mer om utbildning till att bli auktoriserad revisor:

https://www.revisorsinspektionen.se/bli-revisor/utbildning/godkannande-av-utbildningsplan/

Förtydligande från Tillväxtverket angående utdelning i samband med stöd för korttidsarbete

Förtydligande från Tillväxtverket kring villkor för korttidsarbete – utdelning inte förenligt med lagen.

De företag som har beviljats statligt stöd för korttidsarbete, bör vara medvetna om att aktieutdelning i samband med detta, inte är förenligt med lagen, enligt Tillväxtverkets och Finansutskottets preliminära analys. Det preliminära resultatet av analysen ger Tillväxtverket stöd att kontrollera utdelningar vid avstämningar och avslut samt att reglera stödet därefter.

Företag som uppburit stöd har i sin ansökan intygat till Tillväxtverket att de befinner sig i ekonomisk kris på grund av den rådande coronapandemin. Om Tillväxtverket finner att ett företag agerar på ett sätt som visar att de inte befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, till exempel genom att göra aktieutdelning, kommer stödet att regleras och återbetalning att krävas. Denna information har funnits på Tillväxtverkets webbplats sedan i slutet av mars.

Källa: Tillväxtverket