Förslag om ränteavdrag för företag

Företagsskattekommittén har nyligen lämnat ett förslag som fått stor uppmärksamhet. Enligt huvudförslaget får finansiella kostnader bara kvittas mot finansiella intäkter. Istället införs ett finansieringsavdrag på 25 % vilket enligt Företagsskattekommittén ska gälla fr o m den 1 januari 2016.

Det finns även ett alternativt förslag där ett begränsat avdrag medges för negativt finansiellt netto. Enligt förslaget påverkas även kvarstående underskott per den 31 december 2015 genom reduktion till hälften. Om du vill ha mer information om ifall ditt företag omfattas av förslaget till nya regler eller känner att du är i behov av rådgivning kring ränteavdrag, hör av dig till din revisor på Frejs.

Förbud mot progressiva avskrivningar i BRF

”Avskrivningar i bostadsrättsföreningar
BFN har i dag tagit upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.

Det har framkommit att BFN: s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.

BFN:s ambition är att nämndens regler inte ska ändras alltför ofta och att en utvärdering ska göras inom de närmaste åren. Dagens beslut innebär ett klargörande som har en sådan principiell betydelse att det inte är önskvärt att vänta till dess att den planerade utvärderingen äger rum. (2014-04-28)”

Källa: www.bfn.se