Viktiga datum under september månad 2019

2019-09-02 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019.

 

2019-09-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2019.

 

2019-09-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2018 – 31 januari 2019
 • 1 mars 2018 – 28 februari 2019
 • 1 april 2018 – 31 mars 2019
 • 1 maj 2018 – 30 april 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 4 september.

 

2019-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni.

 

2019-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti,
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti,
 • Inbetalning av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

2019-09-13 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

2019-09-16 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti.

 

2019-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten.

 

2019-09-25 | Periodisk sammanställning 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten.

 

2019-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

 

2019-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (månadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

 

2019-09-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2019.

 

2019-09-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2019.