Viktiga datum under oktober 2016

2016-10-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015-31 juli 2016
 • 1 september 2015-31 augusti 2016

Räntan börjar beräknas fr o m den 13 oktober

 

2016-10-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för september  för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-10-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september (endast elektroniskt).

 

2016-10-17 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

2016-10-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2016-10-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2016-10-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016.

 

2016-10-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

En sammanfattning av budgetpropositionen

Här följer en kort sammanfattning av de skatteförslag som lämnas i tisdagens budgetproposition:
– Uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas.
– Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs.
– Rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror införs.
– Beloppsgränsen för reseavdraget höjs från 10.000 till 11.000 kronor.
– Ett tillfälligt växa-stöd införs för enskilda näringsidkare som anställer en första person.
– Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs för företag i den finansiella sektorn.
– Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras.
– Reglerna för kapitaltillskott vid beräkning av beloppsspärren förbättras.
– Avdragsrätten för representationsutgifter för lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas.
– Avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas.
– Allmän löneavgift höjs och vissa andra avgifter inom arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks, totalnivån blir oförändrad.
– En omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30.000 kronor per år införs.
– Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks.
– Intäktsräntan på skattekontot sänks.
– Reklamskatten sänks.
– Beskattningen av dieselbränsle i båtar och skepp inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna blir densamma som för dieselbränsle i arbetsmaskiner.
– Energiskatten justeras inom ett antal områden.
– En skatt på kemikalier i viss elektronik införs.
– Alkoholskatterna på öl, vin och sprit höjs.
– Definitionen av beskattningsår för vissa punktskatter ändras.

Förslag som lämnas i andra propositioner

I budgetpropositionen aviserar regeringen även förslag som kommer att lämnas i separata propositioner under hösten:

– Reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras.
– Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen bör införas.
– Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas under 2018.

Vad är 3:12-reglerna?

Vad är 3:12-reglerna och hur kommer de nya reglerna påverka dig som företagare?

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

I dagsläget anses regelverket vara fördelaktigt på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som lågt. Regelverket har ändrats i flera omgångar och kan idag betecknas som ett lapptäcke av regler, inte alltid så lätta att tyda.

Om man summerar 3:12-reglerna för 2016 kan man säga att om du äger mer än 4 % av aktierna i ett fåmansbolag, som betalar ut stora löner, så ska du fundera på om du tar ut rätt lön för att kvalificera dig för huvudregeln. Huvudregeln innebär en möjlighet till att relativt stora utdelningar och köpeskillingar kan beskattas till 20%. Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för huvudregeln så får du räkna upp ditt gränsbelopp med ett schablonbelopp.

3:12-reglerna är i skrivande stund under utredning och av direktiven till utredningen framgår att reglerna troligen kommer att försämras jämfört med idag, om de alls kommer att finnas kvar i framtiden. Ett förslag på nya regler förväntas komma den 1 november.

Du som fåmansföretagare, bör fundera på hur just du och ditt företag ska hantera det nya regelverket.  Klart är att det kommer att beröra och få stor betydelse för alla ägare till fåmansföretag, på ett eller annat sätt. Din revisor, din rådgivare eller din redovisningskonsult kan säkerligen komma med goda råd i den frågan, och inför ett sådant möte, kan det vara bra att själv ha bildat sig en någorlunda klar uppfattning om dagens regler och situationen för just ditt företag.

Frejs har sedan utredningen påbörjade sitt arbete fått väldigt många frågor på vilka förändringar som är att vänta. Med anledning av detta kommer vår skatterådgivare Magnus Lovén att hålla ett frukostmöte med temat ”3:12” i mitten på november. Genomgången med Magnus kommer att kunna skapa en god grund för vidare diskussion med din revisor/rådgivare hos Frejs om vad du som företagare kan göra för att optimera din situation.

Följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad om när frukostmötet kommer att hållas!