Öppettider under Kristi Himmelsfärdshelgen 2017

24 maj: Receptionen bemannad 8-13
25 maj: Receptionen obemannad
26 maj: Receptionen obemannad

 

Vi har åter öppet som vanligt på måndag den 29 maj 2017. 

VÄLKOMNA!

Viktiga datum under juni 2017

Fyllnadsinbetalning | 2017-06-12 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

Räntan börjar beräknas fr o m den 13 juni

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-06-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-06-12 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som ha en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på höst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

Intrastatredovisning | 2017-06-15 

Intrastatredovisning för maj

 

Pensionspremier m m | 2017-06-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj

 

Periodisk sammanställning | 2017-06-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-06-26 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-06-26 

 • Inbetalning av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Periodisk sammanställning | 2017-06-26 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-06-30 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-06-30 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016

 

Fastighetstaxering | 2017-06-30 

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruk
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering av 2017 småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade
 • För den som är ansluten till den digitala brevlådan ”Mina meddelanden” börjar besluten att skickas ut omkring den 15 juni