Viktiga datum i maj 2015

4 maj Företag
Inkomstdeklarationen
Sista dagen att lämna inkomstdeklarationen för fysiska personer och enskilda näringsidkare.

Extra skatteinbetalning
En eventuell extra skatteinbetalning ska vara bokförd på Skatteverkets konto om du räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor och vill undvika kostnadsränta (gäller fysiska personer, enskilda näringsidkare och juridiska personer med bokslutsdatum 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2014).Räntan börjar räknas fr.o.m. den 5 maj.

4 maj Privat
Du som privatperson ska ha lämnat inkomstdeklarationen för inkomståret 2014, senast den 4 maj. Du ska ha gjort en eventuell extra skatteinbetalning om du vill undvika kostnadsränta och räknar med ett underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kronor. Räntan börjar räknas från och med den 5 maj.

12 maj Företag
Debiterad F- och SA-skatt
Ditt företags debiterade F- eller SA-skatt ska vara bokförd på Skatteverkets konto. Redovisning av moms för helår, gäller enskilda näringsidkare samt dödsbon.

Om ditt företag redovisar moms helårsvis, har bokslutsdatum 12.31 och under 2014 inte har handlat med företag i andra EU-länder ska

 • momsen för januari–december 2014 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • momsdeklarationen för januari–december 2014 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning mindre än 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på högst 40 miljoner kronor ska

 • momsen för januari–mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • moms för mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för januari–mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag har tremånadersmoms)
 • en momsdeklaration för mars 2015 ha kommit in till Skatteverket (om ditt företag redovisar moms varje månad)
 • en arbetsgivardeklaration för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.

Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto.
20 maj Företag

En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder pappersblanketten.

25 maj Företag
Periodisk sammanställning
En periodisk sammanställning för april 2015 ska ha kommit in till Skatteverket om du använder e-tjänsten.

26 maj Företag
Omsättning över 40 miljoner kronor
Om ditt företag har en omsättning på över 40 miljoner kronor ska

 • momsen för april 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • moms- och arbetsgivardeklarationer för april 2015 ha kommit in till Skatteverket.
 • Helårsredovisning moms, EU-handel

Om ditt företag

 • har en årsomsättning på högst 1 miljon
 • redovisar momsen en gång per år
 • bedriver EU-handel

ska

 • momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015 vara bokförd på Skatteverkets konto
 • en momsdeklaration för räkenskapsåret ovan ha kommit in till Skatteverket.
 • Handelsbolag, konkursbon m.fl. som redovisar moms helårsvis ska ha lämnat sin momsdeklaration och betalat momsen för räkenskapsåret som slutar den 31 mars 2015.