Liten byrå – stora fördelar!

Läs det alldeles färska reportaget om oss i tidningen Balans. En väldigt bra beskrivning av Frejs och våra medarbetare.

Och följ oss gärna på sociala medier, om du inte redan gör det, för att lära känna oss och vår byrå!

 LinkedIn | Facebook | Instagram

Viktiga datum under februari månad 2020

12/02/2020 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminärskatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till mer än 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2018 – 30 september 2019
 • 1 november 2018 – 31 oktober 2019
 • 1 december 2018 – 30 november 2019
 • 1 januari 2019 – 31 december 2019

Räntan börjar räknas fr o m den 13 februari

 

12/02/2020  Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för januari
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för januari
 • Inbetalning av moms för december 2019 (månadsredovisning) och för det fjärde kvartalet 2019 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/02/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för december 2019 (månadsredovisning) och det fjärde kvartalet 2019 (oktober-december; tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

14/02/2020 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för januari.

 

17/02/2020 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för januari respektive ITPK-avgifter för januari.

 

20/02/2020Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari för den som använder pappersblanketten.

 

25/02/2020 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för januari för den som använder e-tjänsten

 

25/02/2020 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019

 

25/02/2020 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019

 

02/03/2020 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2019.

 

02/03/2020  | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2019.

Fint exempel på samarbete för stor kundnytta

Fint exempel på samarbete för största möjliga kundnytta

Vår Kevin Kristoffersson har hjälpt Nordic Wellness att få koll på sina leasing- och hyresavtal genom FAR:s medlemserbjudande för tjänsten Leasify. Ett fint exempel på samarbete för högsta möjliga kundnytta, tycker vi!

 
#viärfrejs #frejsrevisorerab #catchthephrase

Kan du skilja mellan en revisor och en redovisningskonsult?

Ibland kan det kännas komplicerat för någon som inte arbetar i branschen, att skilja mellan en redovisningskonsult och en revisor. Vi har sammanställt de största skillnaderna och de respektive uppgifter som utförs av en redovisningskonsult eller en revisor.

Redovisningskonsultens uppgift
Våra redovisningskonsulter kan hjälpa dig med att utföra tjänster för löpande redovisning. De kan till exempel hjälpa dig med bokföring, fakturering, löner, skattedeklarationer, bokslut, årsredovisning, konsultationer, rådgivning och mycket mer.

Revisorns uppgift
Våra revisorer granskar bolagens bokföring, bokslut och årsredovisning. De granskar även den verkställande direktörens och styrelsens förvaltning, allt detta ur ett oberoende perspektiv.

Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse, en sammanfattning av revisionen, d v s en kvalitetsstämpel. Den ska visa att årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets ekonomi så att intressenter ska kunna få en uppfattning om bolaget.

Skyldighet att ha revisor
Om bolaget uppfyller mer än ett av följande krav under de två senaste räkenskapsåren, har bolaget en skyldighet att ha revisor.

 1. Fler än 3 st anställda (i medeltal)
 2. Mer än 1,5 miljoner kr i balansomslutning
 3. Mer än 3 miljoner kr i nettoomsättning

Om bolaget inte uppfyller kraven för att vara tvunget att ha revisor, kan bolaget ändå välja att ha en revisor som kvalitetssäkrar räkenskaperna. Väljer bolaget att inte ha revisor kan de behöva anlita en redovisningskonsult som hjälper till med bokföring, deklarationer, årsredovisningen med mera.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på Frejs.

LÄR KÄNNA EN FREJSARE: Mitt första år som Frejsare

— av Ajla Sarajlic

 

Jag heter Ajla Sarajlic och jag arbetar sedan ungefär ett år tillbaka som redovisningskonsult på Frejs i Smålandsstenar. Första gången jag kom i kontakt med Frejs var under min praktikperiod när jag studerade till redovisningskonsult i Jönköping. Redan från början kändes det helt rätt och efter min examen började jag arbeta här.

I mitt tycke är det bästa med att arbeta på Frejs, den nära kontakten man har både med kollegor och kunder. Mina fantastiska arbetskamrater som har varit både stöttande och hjälpsamma, har under mitt första år som Frejsare fått mig att känna mig som hemma.

Att vara en i teamet på Frejs innebär eget ansvar, där man hela tiden får möjligheten till att utvecklas och bli bättre. Jag får nya kunskaper varje dag genom variationen av arbetsuppgifter och de olika uppdragen som jag kommer i kontakt med.

Det egna ansvaret är samtidigt den största utmaningen med arbetet som redovisningskonsult. Det händer nya saker varje dag och ingen dag är den andra lik. Det är ett mycket spännande yrke som jag trivs väldigt bra med, eftersom jag drivs av eget ansvar och utmaningar.

#viärfrejs #frejsrevisorerab