Viktiga datum under december 2018

2018-12-03 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2017 – 31 januari 2018
 • 1 mars 2017 – 28 februari 2018
 • 1 april 2017 – 31 mars 2018
 • 1 maj 2017 – 30 april 2018

 

2018-12-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september.

 

2018-12-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november
 • Inbetalning av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-12-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 januari 2018
  • 28 februari 2018
  • 31 mars 2018
  • 30 april 2018

 

2018-12-12 | Slutskattebesked

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

2018-12-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för november.

 

2018-12-17 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2017 – 31 maj 2018
 • 1 juli 2017 – 30 juni 2018

 

2018-12-17 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

2018-12-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

2018-12-27 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2018
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2018
  • 30 juni 2018

 

2018-12-27 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den:
  • 31 maj 2018
  • 30 juni 2018

 

2018-12-27 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder e-tjänsten.