Viktiga datum under oktober månad 2023

Frejs hjälper dig att hålla reda på viktiga datum för dig och ditt företag under oktober månad 2023.

 

 

02/10/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2023.

 

02/10/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2023.

 

12/10/2023 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2022–31 juli 2023
 • 1 september 2022–31 augusti 2023

Räntan börjar räknas fr o m den 13 oktober

 

12/10/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av skatter och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

12/10/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för augusti (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr

 

13/10/2023 | Intrastatredovisning 

Intrastatredovisning för september.

 

16/10/2023 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september.

 

20/10/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

25/10/2023 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (månadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

26/10/2023 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (månadsredovisning) för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2023

 

26/10/2023 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Arbetsgivardeklaration för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september (månadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2023

 

31/10/2023 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 april 2023.

 

31/10/2023 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2023.